Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Tài trợ Ứng tiền Công nợ

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Không Tài sản Bảo đảm

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Hạn mức từ 2 – 10 tỷ

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Giải ngân sau 3h làm việc

Dịch vụ Tài trợ Công nợ là giải pháp ứng trước tiền bán hàng thông qua việc mua lại các Khoản phải thu phát sinh từ giao dịch bán hàng cho các Đơn vị Mua hàng Uy tín tại Việt Nam.
Giao dịch được thực hiện hoàn toàn online trên Nền tảng Công nghệ Số, thủ tục giao dịch đơn giản, thuận tiện và thời gian giải ngân nhanh nhất chỉ sau 3h làm việc kể từ khi nhận yêu cầu.
IFC sẽ dựa trên đánh giá uy tín của các Bên Mua Hàng trên hệ thống để đưa ra mức chiết khấu hợp lý với hạn mức lên tới 10 tỷ đồng cho mỗi giao dịch.
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Thúc đẩy Chuỗi Cung Ứng phát triển

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Kéo dài thời gian DPO

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Nâng cao Giá trị Thương hiệu

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Tối ưu hóa Quản lý Dòng tiền

IFC là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Tài trợ Chuỗi Cung Ứng tại thị trường Tài chính Việt Nam, với mong muốn được đồng hành cùng những Đối tác Uy tín trong việc hỗ trợ sự phát triển Chuỗi Cung ứng và các dịch vụ hỗ trợ vốn lưu động cho các Nhà Cung Cấp trong chuỗi Cung ứng của các Đối tác.
Thông qua giới thiệu sản phẩm của IFC, chúng tôi hi vọng sẽ mang lại hiệu quả Duy trì ổn định bền vững và phát triển thúc đẩy Chuỗi Cung Ứng của các Đối tác.
Đồng thời, IFC cũng kỳ vọng sẽ mang tới các giải pháp về tối ưu hóa quản trị dòng tiền và quản lý công nợ cho Đối tác Doanh nghiệp tham gia vào Hệ thống Tài trợ Chuỗi Cung Ứng của IFC.
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Đầu tư tài chính vào dòng tiền

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Lợi suất hấp dẫn, rủi ro thấp

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Danh mục đa dạng

 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

  Hệ thống Bảo mật tiên tiến

Giải pháp Công nghệ của IFC hỗ trợ các Nhà Đầu Tư lựa chọn phương án đầu tư tối ưu vào dòng tiền ổn định và an toàn. Chúng tôi mang đến các cơ hội đầu tư với danh mục đa dạng các Khoản phải thu từ những đơn vị uy tín nhất Việt Nam.
Chúng tôi giới thiệu nhiều loại sản phẩm đầu tư, phù hợp với tiêu chí của các đối tượng khác nhau, từ các Tổ chức Tài chính chuyên nghiệp tới các Nhà Đầu Tư cá nhân và doanh nghiệp SMEs.
Chúng tôi mở rộng tới những sản phẩm đầu tư phi rủi ro với lợi suất hấp dẫn dành cho các Đối tác mong muốn trực tiếp tài trợ vốn cho chính Chuỗi Cung Ứng của Doanh nghiệp mình.

vì sao lựa chọn IFC?

Chúng tôi hiểu Nguồn vốn quyết định tương lai phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi sáng tạo Công nghệ để góp phần phát triển Kỷ nguyên số cho Chuỗi Cung Ứng doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai.
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
Khách hàng

Giải pháp Tài trợ Công nợ thông qua mua lại các Khoản phải thu, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp VVVN và siêu nhỏ

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
Đối tác

Tăng cường Quan hệ tương hỗ bền vững với Chuỗi Cung ứng, đồng thời tối ưu hiệu quả quản trị nguồn vốn và công nợ

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
Nhà đầu tư

Mang lại cơ hội đầu tư với danh mục đa dạng, rủi ro thấp và lợi suất hấp dẫn để cùng đồng hành và phát triển

ưu thế về dịch vụ

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam Phương án tối ưu
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Hạn mức từ 2 – 10 tỷ VND
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Tỷ suất Chiết khấu Cạnh tranh
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam Nhận tiền ngay
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Thanh toán trong vòng 24h làm việc
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Giải ngân lên tới 90% Giá trị Hóa đơn
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam Thủ tục đơn giản
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  KHÔNG Tài sản Đảm bảo
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  KHÔNG Bảo lãnh Cá nhân
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam Công nghệ số
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Giao dịch 100% Điện tử hóa
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Thao tác đơn giản
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam Phê duyệt nhanh
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  KHÔNG Thẩm định Doanh nghiệp
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  KHÔNG Ghi nhận CIC
Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam Mở rộng mạng lưới
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Đầu tư sinh lời hiệu quả
 • Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam
  Kết nối Đối tác, Khách hàng & Nhà Đầu Tư

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam

Nền Tảng Tài Trợ Chuỗi Cung Ứng Hàng Đầu - IFC Digital Vietnam