ƯU THẾ DỊCH VỤ

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam Phương án tối ưu
 • Phương án vốn dự phòng có ngay khi cần
 • Tăng cường Vốn lưu động mà không tăng Nợ Phải Trả trên BCTC
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam SẢN PHẨM LINH HOẠT
 • Hạn mức cao từ 2 – 10 tỷ VND
 • Tỷ suất Chiết khấu Cạnh tranh theo từng Đối tác Mua hàng
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam Thủ tục đơn giản
 • KHÔNG Thẩm định Nhà Cung Cấp
 • KHÔNG Đánh giá CIC và ghi nhận CIC
 • KHÔNG Yêu cầu TSĐB/ Bảo lãnh Cá nhân
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam KHÔNG PHÂN BIỆT QUY MÔ
 • Áp dụng cho DN với mọi quy mô
 • Đặc biệt phù hợp cho DN VVN và Siêu nhỏ
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam CÔNG NGHỆ SỐ
 • Giao dịch 100% Điện tử hóa
 • Thao tác Đơn giản, Phê duyệt Nhanh chóng
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam NHẬN TIỀN NGAY
 • Thanh toán trong vòng 24h làm việc
 • Giải ngân lên tới 90% Giá trị Hóa đơn

Tài trợ công nợ là gì ?

Là dịch vụ Thanh toán sớm Công nợ cho Nhà Cung Cấp thông qua giao dịch mua lại các Khoản Phải Thu phát sinh từ Giao dịch Bán hàng với các Đối tác Mua hàng Uy tín. Giao dịch được thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống Điện tử sử dụng Chữ Ký Số (CA) với thủ tục đăng ký đơn giản và thời gian giải ngân trong ngày.

Với mong muốn được đồng hành cùng phát triển và hỗ trợ thúc đẩy sự ổn định và bền vững cho Chuỗi Cung Ứng của các Đối tác uy tín, IFPC luôn sáng tạo Công nghệ để kết nối các Chuỗi Cung Ứng của Đối tác vào Hệ thống nhằm mang tới một Giải pháp Tài chính đột phá giải quyết nhu cầu Vốn lưu động cho các Nhà Cung Cấp.

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH CÔNG NỢ

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

Giao nhận Hàng Hóa & Dịch vụ

Nhà Cung Cấp thực hiện giao dịch & vận chuyển hàng hóa, dịch vụ cho Bên Mua Hàng Hóa

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

Ghi nhận KNPT & Cập nhật

Bên Mua Hàng Hóa xác nhận công nợ & cập nhật thông tin lên Hệ thống IFPC

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

Yêu cầu Giao dịch KNPT

Nhà Cung Cấp lên Hệ thống đặt lệnh yêu cầu bán KNPT cho IFPC

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

Thực hiện Thanh toán

Sau khi kiểm tra hồ sơ, IFPC thực hiện thanh toán cho Nhà Cung Cấp trong vòng 24h làm việc

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

Thanh toán tại Ngày Đáo hạn

Tại Ngày Đáo hạn, Bên Mua Hàng Hóa thanh toán 100% Giá trị KNPT vào Tài khoản IFPC (1) hoặc Tài khoản Chỉ định của Nhà Cung Cấp (2)

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

ƯU THẾ SẢN PHẨM

So sánh Sản phẩm IFPC với Vay Ngắn hạn có Tài sản Đảm bảo & Vay Tín chấp tại Ngân hàng

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng ký online bằng Chữ ký số

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng ký, đóng dấu Bản cứng

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

THỜI GIAN PHÊ DUYỆT

Từ 03 đến 24h làm việc & KHÔNG yêu cầu mục đích sử dụng vốn vay

THỜI GIAN PHÊ DUYỆT

Từ 01 tuần đến 01 tháng & LUÔN yêu cầu mục đích sử dụng vốn vay

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Đơn giản, Ngắn gọn & KHÔNG thẩm định BCTC, Hoạt động kinh doanh

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Yêu cầu nhiều loại hồ sơ, tài liệu thẩm định (BCTC kiểm toán, Báo cáo HĐKD,…

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

THỜI GIAN & HÌNH THỨC GIẢI NGÂN

Từ 12 đến 24h làm việc trực tiếp vào Tài khoản Khách hàng

THỜI GIAN & HÌNH THỨC GIẢI NGÂN

Từ 03 ngày đến 02 tuần vào Tài khoản Bên thứ ba

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

KHÔNG yêu cầu Tài sản Đảm bảo & Bảo lãnh Cá nhân

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Bắt buộc có Tài sản Đảm bảo & Bảo lãnh Cá nhân

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam
Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC & CIC

KHÔNG tăng Nợ vay và thể hiện trên CIC

ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC & CIC

Tăng Nợ Ngắn hạn trên BCTC và Nợ trên CIC

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

ƯU THẾ SẢN PHẨM

So sánh Sản phẩm IFPC với Vay Ngắn hạn có Tài sản Đảm bảo & Vay Tín chấp tại Ngân hàng

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng ký online bằng Chữ ký số

THỜI GIAN PHÊ DUYỆT

Từ 03 đến 24h làm việc & KHÔNG yêu cầu mục đích sử dụng vốn vay

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Đơn giản, Ngắn gọn & KHÔNG thẩm định BCTC, Hoạt động kinh doanh

THỜI GIAN & HÌNH THỨC GIẢI NGÂN

Từ 12 đến 24h làm việc trực tiếp vào Tài khoản Khách hàng

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

KHÔNG yêu cầu Tài sản Đảm bảo & Bảo lãnh Cá nhân

ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC & CIC

KHÔNG tăng Nợ vay và thể hiện trên CIC

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng ký, đóng dấu Bản cứng

THỜI GIAN PHÊ DUYỆT

Từ 01 tuần đến 01 tháng & LUÔN yêu cầu mục đích sử dụng vốn vay

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Yêu cầu nhiều loại hồ sơ, tài liệu thẩm định (BCTC kiểm toán, Báo cáo HĐKD,…

THỜI GIAN & HÌNH THỨC GIẢI NGÂN

Từ 03 ngày đến 02 tuần vào Tài khoản Bên thứ ba

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Bắt buộc có Tài sản Đảm bảo & Bảo lãnh Cá nhân

ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC & CIC

Tăng Nợ Ngắn hạn trên BCTC và Nợ trên CIC

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam

Sản Phẩm Tài Trợ Công Nợ - IFPC Digital Vietnam