Điểm nhấn

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

KỲ HẠN NGẮN

Mỗi khoản Đầu tư chỉ có kỳ hạn ngắn từ 10 đến tối đa 90 ngày

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

LỢI SUẤT CAO

Lợi suất Đầu tư lên tới 10 – 12%/năm tùy từng sản phẩm, cao hơn tiền gửi cùng kỳ hạn

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

GIẢM THIỂU RỦI RO

Danh mục Đầu tư vào Khoản Phải Thu từ các Bên Mua Hàng Uy tín hàng đầu Việt Nam

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

DANH MỤC ĐA DẠNG

Nhiều lựa chọn Danh mục Đầu tư Khoản Phải thu của các Bên Mua Hàng từ nhiều ngành khác nhau

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

CÔNG NGHỆ SỐ

Thao tác lựa chọn và Quản lý Đầu tư ngay trên Hệ thống giao dịch 100% online

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

PHÁP LÝ MINH BẠCH

Giao dịch có sự tham gia của cả Bên mua và Bên bán, được Công ty luật hàng đầu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

ĐẦU TƯ TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG

 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi để Tài trợ Công nợ cho các Chuỗi Cung Ứng của các Bên Mua Uy tín hàng đầu Việt Nam
 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Truy cập Báo cáo Phân tích đánh giá Xếp hạng cập nhật của từng Chuỗi Cung Ứng để lựa chọn danh mục
 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Tỷ suất hấp dẫn lên tới 10 - 12% /năm là thời gian ngắn hạn từ 10 – 90 ngày
 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Đảm bảo về tiêu chuẩn Pháp lý của giao dịch từ những công ty luật hàng đầu Việt Nam
 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Phê duyệt từng khoản giải ngân trên hạn mức đăng ký đầu tư
Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÒNG TIỀN

 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi để Tài trợ Công nợ cho các Chuỗi Cung Ứng của các Bên Mua Uy tín hàng đầu Việt Nam
 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Truy cập Báo cáo Phân tích đánh giá Xếp hạng cập nhật của từng Chuỗi Cung Ứng để lựa chọn danh mục
 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

  Tỷ suất hấp dẫn cho từng kỳ hạn cố định:

  3 – 5% cho kỳ hạn từ 10 – 30 ngày

  5 – 8% cho kỳ hạn từ 30 - 180 ngày

 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Tỷ suất được công khai niêm yết định kỳ
 • Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam
  Giao dịch thực hiện 100% online trên nền tảng số

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH CÔNG NỢ

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam 1

ĐĂNG KÝ & MỞ TÀI KHOẢN

Đăng ký & mở Tài khoản Hệ thống để trở thành Nhà Đầu Tư của IFPC. Lựa chọn Sản phẩm Đầu tư và cài đặt Hạn mức Đầu tư

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam 2

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Ra quyết định từng khoản Đầu tư dựa trên đề nghị chào đầu tư của từng Giao dịch từ IFPC trên Hệ thống

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam 3

CHUYỂN TIỀN ĐẦU TƯ

Dựa trên cam kết Đầu tư của Giao dịch phê duyệt, Nhà Đầu Tư chuyển tiền đầu tư vào Tài Khoản Chỉ Định như trên Hợp đồng

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam 4

THANH TOÁN LỢI TỨC

Vào ngày đến hạn, IFPC sẽ chuyển lại tiền gốc và lợi tức của khoản Đầu tư về tài khoản của Nhà Đầu tư để tất toán giao dịch

Khám phá Xu hướng mới trong Đầu tư Dòng tiền

IFPC hướng tới các Nhà Đầu Tư tìm kiếm Giải pháp quản lý dòng tiền hiệu quả trong ngắn hạn với lợi suất cao và rủi ro thấp

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam

Sản Phẩm Đầu Tư Tài Chính - IFPC Digital Vietnam