LỢI ÍCH CỦA ĐỐI TÁC MUA HÀNG KHI THAM GIA HỆ THỐNG IFPC

CÁC CẤU TRÚC HỢP TÁC

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC NHÀ CUNG CẤP TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
  Tham gia là Đối tác Mua hàng trong Hệ thống của IFPC để mang lại giải pháp hỗ trợ tài chính cho các Nhà Cung Cấp trong chính Chuỗi Cung Ứng của doanh nghiệp
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
  Lựa chọn Nhà Cung Cấp thân thiết và phù hợp để giới thiệu vào Danh sách Nhà Cung Cấp Đủ Điều kiện tham gia Hệ thống của IFPC
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
  Cùng hưởng những lợi ích từ dịch vụ mang lại cho các Nhà Cung Cấp với IFPC
Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam

TỰ TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG

 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
  Sử dụng Hệ thống của IFPC như một Công cụ và Giải pháp số thực hiện thanh toán sớm cho Nhà Cung Cấp để nhận được chiết khấu thanh toán
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
  Tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi tài trợ Chuỗi Cung Ứng với tỷ suất tốt hơn lãi suất tiền gửi Ngân hàng
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
  Không có rủi ro trong giao dịch
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam
  Tuyệt đối bảo mật thông tin của các bên tham gia và thông tin giao dịch

CÁC BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA IFPC

Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam 1

GIỚI THIỆU

IFPC giới thiệu về dịch vụ & Hỗ trợ Đối tác chuẩn bị hồ sơ gia nhập Hệ thống

Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam 2

GIA NHẬP

Cung cấp hồ sơ & Đăng ký Tài khoản Giao dịch trên Hệ thống IFPC

Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam 3

CẤP HẠN MỨC

Dựa trên thông tin cung cấp và thu thập, IFPC đánh giá xếp hạng & cấp Hạn mức tổng cho Đối tác

Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam 4

HOÀN THÀNH

Đối tác & IFPC ký kết các Thỏa thuận Hợp tác (Bản cứng hoặc Ký Điện tử)

Tiêu chí lựa chọn Đối tác Mua Hàng của IFPC

 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam Doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam, đặc biệt nằm trong bảng xếp hạng VNR500
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam FDI lớn đầu tư tại Việt Nam từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Châu Âu thuộc các Chuỗi Cung Ứng toàn cầu
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam Doanh nghiệp top đầu trong một số ngành ưu tiên như bán lẻ, tiêu dùng, vận tải…có kết quả tài chính tốt
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam Doanh nghiệp độc quyền một mảng sản phẩm dịch vụ cung cấp
 • Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam Doanh nghiệp Nhà nước có uy tín

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Ai có thể là Đối tác Bên Mua của IFPC?

Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác và phát triển với các Đối tác Doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Những Đối tác mục tiêu của chúng tôi bao gồm:

 • - Doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam, đặc biệt nằm trong bảng xếp hạng VNR500
 • - FDI lớn đầu tư tại Việt Nam từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Châu Âu thuộc các Chuỗi Cung Ứng toàn cầu
 • - Doanh nghiệp top đầu trong một số ngành ưu tiên như bán lẻ, tiêu dùng, vận tải…có kết quả tài chính tốt
 • - Doanh nghiệp độc quyền một mảng sản phẩm dịch vụ cung cấp.
 • - Doanh nghiệp Nhà nước có uy tín
Tôi có phải bất kỳ chi phí gì để trở thành Đối tác của IFPC không?

Không. Đối tác sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào trong thời gian hợp tác với IFPC.

Tôi cần cung cấp thông tin gì khi gia nhập Hệ thống của IFPC?

Để đánh giá tín dụng doanh nghiệp, chúng tôi cần Doanh nghiệp cung cấp Hồ sơ Pháp lý bản cập nhật gần nhất, Báo cáo Kiểm toán, Tài liệu giới thiêu về Doanh nghiệp và mô tả tình hình hoạt động kinh doanh trong mạng lưới cung ứng.

Tùy theo mô hình giao dịch và sản phẩm áp dụng, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu thêm những tài liệu khác như chi tiết liên quan đến công nợ, giá trị giao dịch năm gần nhất,…

Quy trình gia nhập Hệ thống của IFPC như thế nào?

Các bước gia nhập hệ thống của IFPC bao gồm:

 • - Mở tài khoản Hệ thống
 • - Cung cấp thông tin để thực hiện đánh giá xếp hạng Tín dụng Doanh nghiệp và cấp Hạn mức giao dịch
 • - Ký Thỏa thuận Hợp tác với IFPC
 • - Cập nhật Danh sách Nhà Cung Cấp đủ điều kiện lên Hệ thống
Sản phẩm mà IFPC áp dụng cho các Nhà Cung Cấp của tôi là gì?

Dựa trên thông tin Nhà Cung Cấp và thông tin Công nợ mà Doanh nghiệp cập nhật lên Hệ thống IFPC, chúng tôi sẽ tiếp cận và cung cấp các Sản phẩm Tài trợ Chuỗi Cung Ứng tùy theo mô hình giao dịch linh hoạt phù hợp với nhu cầu của Nhà Cung Cấp dựa trên mô hình hình hợp tác đã thỏa thuận giữa Đối tác Bên Mua và IFPC.

Điều gì xảy ra nếu tôi chậm thanh toán?

Vào ngày đáo hạn, nếu Đối tác Bên Mua chậm thanh toán cho khoản Công nợ đến hạn, chúng tôi sẽ yêu cầu Đối tác Bên Mua phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cũng như lãi phạt trả chậm như đã quy định tại Hợp đồng Mua bán Hàng hóa liên quan đến Công nợ và Thỏa thuận Phối hợp ký giữa Đối tác Bên Mua và IFPC. Tuy nhiên trong một số trường hợp, chúng tôi cũng sẽ đồng với phương án trả chậm của Đối tác nếu như được Đối tác thông báo sớm và với lý do hợp lý.

Tham gia Hệ thống IFPC có ảnh hưởng gì đến quy trình thanh toán của tôi không?

Không. Doanh nghiệp vẫn sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào Tài khoản Chỉ Định đứng tên Nhà Cung Cấp cho Khoản Công nợ đã chuyển nhượng cho IFPC nếu được yêu cầu. Ngoài ra, Đối tác Bên Mua cũng có thể thanh toán trực tiếp vào tài khoản IFPC cho Khoản Công nợ đến hạn.

IFPC ngăn chặn khách hàng gian lận như thế nào?

Chúng tôi thực hiện thông qua việc đánh giá thông tin pháp lý của khách hàng, hợp đồng mua bán và sự xác nhận của Đối tác Bên Mua và những nghiệp vụ pháp lý cần thiết để ngăn chặn và xử lý gian lận trong giao dịch.

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam

Trở Thành Đối Tác Doanh Nghiệp - IFPC Digital Vietnam