Là một trong những doanh nghiệp tiên phong cung cấp dịch vụ Tài trợ Chuỗi Cung Ứng trên Nền tảng Công nghệ Số, Chúng tôi hiểu Nguồn vốn quyết định tương lai phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, IFC luôn sáng tạo Công nghệ để góp phần phát triển Kỷ nguyên Số cho dịch vụ Tài trợ Chuỗi Cung Ứng Doanh nghiệp tại Việt Nam

“IFC khát vọng trở thành Nền tảng Fintech số một Việt Nam để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam tiếp cận nguồn vốn tiện lợi và tối ưu nhất bằng công nghệ số với sáng tạo không giới hạn”

Phạm Đỗ Nhật Trung – IFC’s CEO

Tầm nhìn & sứ mệnh

Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam

SỨ MỆNH

IFC tin rằng nguồn vốn là trái tim của mỗi doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực sáng tạo công nghệ để mở khóa sức khỏe tài chính và thúc đẩy tiềm lực doanh nghiệp phát triển

Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam

TẦM NHÌN

Chúng tôi luôn theo đuổi sự xuất sắc trong dịch vụ và liên tục sáng tạo để làm hài lòng Khách hàng và Đối tác

Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam

MỤC TIÊU

Mục tiêu của Chúng tôi là trở thành Công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ Tài trợ Chuỗi Cung Ứng trên Nền tảng Tài chính Số

Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam

Đối tác của chúng tôi

Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam
Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam

Giới Thiệu Công ty TNHH Tài chính Số IFPC - IFC Digital Vietnam