CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Quyền truy cập vào website do Công ty TNHH Tài chính Số IFPC (“Công Ty”, “IFPC”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” hoặc “chúng ta”) cấp phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật đính kèm (“Các Điều Khoản Sử Dụng”). Vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc truy cập website này, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu quý vị không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng ngừng truy cập vào website này ngay lập tức.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi Các Điều Khoản Sử Dụng này và đăng tải phiên bản sửa đổi trên website này, các phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào đối với Các Điều Khoản Sử Dụng này. Việc quý vị tiếp tục truy cập website này sau khi Các Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi đã có hiệu lực sẽ cấu thành sự chấp nhận vô điều kiện của quý vị đối với Các Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi đó.

 • a. Tính khả dụng của website này đối với bất kỳ mục đích xem hoặc bất kỳ mục đích nào khác được đặt ra trong website này và sẽ không có sự gián đoạn hoặc lỗi đối với bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của website này;
 • b. Liên quan đến bất kỳ tiêu đề nào liên quan đến website này và Nội Dung của website, mà khôngxâm phạm đối với các quyền của bên thứ ba;
 • c. Về việc website này hoặc các máy chủ hỗ trợ website vận hành sẽ không có vi-rút, phần mềm độc hại hoặc các thành phần gây hại hoặc mã độc khác, mã phá hoại hoặc làm hư hỏng, chương trình gián điệp hoặc macro;
 • d. Về việc website này sẽ tương thích với tất cả phần mềm và phần cứng hoặc website sẽ đảm bảo việc tương thích đó;
 • e. Về việc website này có khả năng hoặc chất lượng đáp ứng bất kỳ mục đích chung hoặc cụ thể nào;
 • f. Về việc thông tin trên website này là đầy đủ, đúng, chính xác, không gây nhầm lẫn, đáng tin cậy hoặc hợp lệ;
 • g. Về việc bất kỳ khiếm khuyết và/hoặc lỗi trên website này sẽ được sửa chữa ngay hoặc kịp thời;
 • h. Về việc website này bao gồm thông tin chính xác về uy tín tín dụng, tình hình kinh doanh hoặc tài chính của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào;
 • i. Về việc website này bao gồm thông tin chính xác về bất kỳ nội dung, dịch vụ, sản phẩm, tài liệu hoặc thông tin nào bao gồm trong bất kỳ liên kết hoặc website của bên thứ ba nào.
 • a. Sử dụng website này theo bất kỳ cách thức nào mang tính bất hợp pháp, trái luật, lừa đảo, đe dọa, quấy rối, thô tục, khiêu dâm, lạm dụng hoặc gây hại, hoặc bằng cách khác mang tính phản cảm, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào như vậy;
 • b. Sử dụng website này để bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc bằng cách khác vi phạm các quyền của các cá nhân khác hoặc Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền riêng tư hoặc quyền công khai của các cá nhân khác;
 • c. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đưa ra tuyên bố không chính xác hoặc bằng cách khác xuyên tạc mối liên kết của quý vị với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến website này hoặc trình bày hoặc ngụ ý về việc IFPC ủng hộ bất kỳ tuyên bố nào quý vị đưa ra;
 • d. Can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của website này hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để duy trì website này hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của các mạng đó;
 • e. Truyền tải hoặc bằng cách khác phát tán bất kỳ virus, sâu máy tính hoặc mã máy tính nào khác có hại hoặc xâm phạm hoặc dự tính làm thiệt hại hoạt động của hoặc giám sát việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào liên quan đến website này;
 • f. Xóa bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác khỏi website này;
 • g. Sử dụng bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên website này để vận động hoặc thu hút bất kỳ cá nhân nào hoặc xúi giục bất kỳ cá nhân nào từ bỏ quan hệ lao động với, đầu tư, tìm kiếm nguồn tài trợ từ hoặc bất kỳ mối quan hệ thương mại nào khác với IFPC hoặc website này;
 • h. Chèn đường dẫn liên kết đến website này hoặc bất kỳ phần nào của website này hoặc “sao chụp” bất kỳ Nội dung nào trên bất kỳ máy chủ hoặc website nào khác.

Website này sẽ không được hiển thị, truyền tải lại, phân phối lại, tiết lộ hoặc sao chép, hoặc dựa vào, toàn bộ hoặc một phần, bởi bất kỳ cá nhân nào vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước của Công Ty. Tùy từng thời điểm, website này có thể dẫn chiếu đến một số tính năng nhất định của hoạt động kinh doanh mua bán nợ và tài chính nhưng không vì mục đích mô tả đầy đủ tất cả các điều khoản quan trọng hoặc các điều khoản có thể khác với các điều khoản được tóm tắt trên website này. Theo đó, website này và Nội Dung hoàn toàn đủ điều kiện theo các tài liệu chi tiết hơn liên quan đến bất kỳ hoạt động tài chính thích hợp nào. Các thông tin trên website này dựa trên một số giả định và phân tích thông tin được cung cấp vào ngày tải lên Nội Dung và phản ánh các điều kiện ưu tiên áp dụng và các quan điểm của Công Ty vào ngày đó, tất cả các thông tin đó đều có thể được thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù Công Ty đã lưu tâm để bảo đảm tính chính xác của thông tin trên website này, Công Ty không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo quy định của pháp luật, và sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin.

Website này và Nội Dung của website chỉ bao gồm các thông tin chung và không cấu thành, và sẽ không được xem là cấu thành, chào bán, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị về việc mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào vào bất kỳ công ty nào, hoặc cấp hoặc bảo đảm bất kỳ khoản tài trợ nào. Website này không được xem là trang tư vấn về kế toán, pháp lý, quy định pháp luật, thuế, tài chính hoặc các nội dung tư vấn khác. Hoạt động đầu tư không phải là nghĩa vụ của, đặt cọc, hoặc được bảo đảm hoặc bảo hiểm bởi Công Ty, hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết, chi nhánh hoặc bên phân phối nào của Công Ty.

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Các Điều Khoản Sử Dụng Website - IFPC Digital Vietnam

Các Điều Khoản Sử Dụng Website - IFPC Digital Vietnam