Lợi ích của nhà cung cấp

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

Hạn mức cao & Tỷ suất Chiết khấu Cạnh tranh

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

Tăng cường Vốn lưu động mà không tăng Nợ Phải Trả trên BCTC

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

Thủ tục Giải ngân Đơn giản trong vòng 24h làm việc

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

Giải ngân lên tới 100% Giá trị Hóa đơn tùy từng Đối tác

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

Giao dịch 100% Điện tử hóa & Sử dụng Chữ ký Số (Token)

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

Không phân biệt quy mô doanh nghiệp

CÁC LOẠI HÌNH GIAO DỊCH TÀI TRỢ CÔNG NỢ

ĐỐI TÁC MUA HÀNG ĐÃ THAM GIA HỆ THỐNG IFPC

 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Đối tác Mua Hàng đã tham gia kết nối Hệ thống và được IFPC cấp Hạn mức
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Nhà Cung Cấp thuộc Danh sách Đủ điều kiện do Đối tác Mua Hàng phê duyệt
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Nhà Cung Cấp được cấp Hạn mức Mặc định với Tỷ suất Chiết khấu theo xếp hạng của Đối tác Mua Hàng
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Hạn mức có thể được điều chỉnh dựa theo đánh giá quan hệ thân thiết giữa Đối tác Mua Hàng và Nhà Cung Cấp
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Nhận tiền thanh toán sớm sau khi yêu cầu Bên Mua xác nhận giá trị công nợ

Để tìm hiểu danh sách các Đối tác Mua Hàng đã tham gia Hệ thống IFPC, hãy liên hệ với chúng tôi

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

ĐỐI TÁC MUA HÀNG CHƯA TRONG DANH SÁCH PHÊ DUYỆT CỦA IFPC

 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Đối tác Mua Hàng không thuộc danh sách đối tác trong Hệ thống của IFPC
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Nhà Cung Cấp có nhu cầu Chiết khấu Công nợ có thể liên hệ với IFPC để giới thiệu Đối tác Mua Hàng
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Sau khi được sự đồng ý của Đối tác Mua Hàng, IFPC sẽ mở tài khoản và cấp hạn mức giao dịch lẻ cho từng Công nợ của Đối tác Mua Hàng dựa trên đánh giá xếp hạng của Đối tác Mua hàng được giới thiệu
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Bên Mua có thể xác nhận từng Công nợ đơn lẻ trên Hệ thống theo mẫu của IFPC để Nhà Cung Cấp thực hiện giao dịch chiết khấu

Liên hệ với chúng tôi để giới thiệu các Đối tác Mua Hàng cho các Công nợ cần tài trợ

GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG CHO CÔNG NỢ CỦA ĐỐI TÁC MUA HÀNG TRONG HỆ THỐNG IFPC

 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Đối tác Mua Hàng đã tham gia kết nối Hệ thống và được IFPC cấp Hạn mức
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Nhà Cung Cấp thuộc Danh sách Đủ điều kiện do Đối tác Mua Hàng phê duyệt và được cấp Hạn mức theo xếp hạng của Đối tác Mua Hàng
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Nhà Cung Cấp được yêu cầu ký Thỏa thuận giao dịch tự động một lần duy nhất cho tất cả các Công Nợ được xác nhận bởi Đối tác Mua hàng
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam
  Khi Đối tác Mua Hàng thực hiện xác nhận Công nợ định kỳ, Nhà Cung Cấp sẽ tự động nhận được lên tới 100% Giá trị Công Nợ mà không cần thực hiện đặt lệnh cho từng giao dịch

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin và gửi yêu cầu xác nhận Giao dịch tự động

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH KNPT

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam 1

LỰA CHỌN KNPT

Lựa chọn (các) Công nợ muốn giao dịch & Tải tài liệu liên quan lên Hệ thống IFPC

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam 2

PHÊ DUYỆT

IFPC thực hiện kiểm tra Yêu cầu Giao dịch và tài liệu liên quan

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam 3

KÝ ĐIỆN TỬ

Khách hàng & IFPC ký điện tử hoàn thành giao dịch

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam 4

NHẬN THANH TOÁN

Khách hàng nhận thanh toán sớm trực tiếp vào Tài khoản Doanh nghiệp

Sản phẩm Tài trợ Công nợ của IFPC phù hợp với những đối tượng nào ?

 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam Doanh nghiệp với bất cứ quy mô vốn nào, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam Các doanh nghiệp khó tiếp cận với vốn ngân hàng vì không đủ điều kiện tài chính hoặc khó khăn trong việc cung cấp tài sản đảm bảo
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam Các doanh nghiệp tìm kiếm các phương án vốn dự phòng không làm ảnh hưởng dư nợ trên Báo cáo tài chính hoặc dữ liệu CIC
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam Các doanh nghiệp ưu tiên tiêu chí về tốc độ và chất lượng dịch vụ hơn là so sánh cạnh tranh giá
 • Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam Là Nhà Cung Cấp trong Danh sách Đủ điều kiện của các Đối tác trong mạng lưới của IFPC

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tiêu chí cho Nhà Cung Cấp đủ điều kiện của IFPC là gì?

Bạn phải là doanh nghiệp đã đăng ký tại Việt Nam, có mã số thuế doanh nghiệp, và là một Nhà Cung Cấp của ít nhất một Đối tác Doanh nghiệp của IFPC. Nếu chưa trong nằm trong chuỗi cung ứng, Khách hàng hoàn toàn có thể trực tiếp đề xuất và giới thiệu Bên Mua Hàng Hóa của mình để trở thành Đối tác Doanh nghiệp của IFPC.

Loại sản phẩm, dịch vụ nào đang được IFPC áp dụng cho Khách hàng?

IFPC cung cấp Dịch vụ Tài trợ Chuỗi Cung Ứng thông qua hoạt động mua bán Công nợ với tỷ suất chiết khấu cạnh tranh và giá trị thanh toán lên tới 100% giá trị công nợ.

Các mô hình giao dịch hiện tại đang áp dụng với Khách hàng bao gồm: Giao dịch theo hạn mức cấp sẵn, Giao dịch theo từng Yêu cầu và Giao dịch Tự động.

Tôi có thể nhận được giá trị thanh toán là bao nhiêu?

Điều đó phụ thuộc vào yêu cầu của Nhà Cung Cấp và quyết định thẩm định của chúng tôi. Theo chính sách thông thường, khách hàng có thể nhận được lên tới 90% giá trị KNPT.

Tôi cần cung cấp tài liệu gì để gia nhập Hệ thống của IFPC?

Đầu tiên Khách hàng cần đăng ký tài khoản trên Hệ thống và cung cấp những tài liệu sau:

 • - Giấy phép Đăng ký Kinh doanh;
 • - Điều lệ Công ty;
 • - CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo Pháp luật;
 • - Đơn Đề nghị Đăng ký Mở Tài khoản Hệ thống.
Tài khoản Chỉ định là gì?

Đây là tài khoản ngân hàng mở dưới tên của Nhà Cung Cấp tại môt trong những Ngân hàng do IFPC chỉ định để nhận thanh toán đến hạn của Bên Mua Hàng cho những Công nợ đã thực hiện giao dịch với IFPC. Khách hàng, IFPC và Ngân hàng Chỉ định phải ký với nhau một hợp đồng ba bên (“Hợp đồng Ủy nhiệm Thu”) trước khi yêu cầu giao dịch.

Tôi có phải trả chi phí gì để được nhận tài trợ thanh toán sớm không?

Có. IFPC sẽ tính giá trị chiết khấu dựa trên số ngày còn lại của Công nợ và chi phí giao dịch cho việc đăng ký giao dịch bảo đảm. Tỷ suất chiết khấu và chi phí giao dịch được quyết định tùy vào Xếp hạng của Bên Mua Hàng Hóa.

Vì sao chi phí cho giao dịch Tài trợ Công nợ của IFPC thường cao hơn lãi suất vay ngân hàng?

IFPC cung cấp sản phẩm Tài trợ Công nợ dựa trên xác nhận của Đối tác Mua Hàng uy tín thông qua mua bán khoản nợ phải thu của Nhà Cung Cấp. Chúng tôi coi đây là một phương án vốn dự phòng cho Nhà Cung Cấp với ưu điểm vượt trội là thời gian giải ngan và tính đơn giản của thủ tục. Chúng tôi tài trợ tương đương như một khoản vay tín chấp vì không yêu cầu tài sản bảo đảm cũng như bảo lãnh cá nhân của chủ doanh nghiệp, nhưng với thủ tục dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả mức chi phí của chúng tôi đều được công khai và niêm yết trên Hệ thống giao dịch và chúng tôi không có các khoản chi phí ngầm phát sinh như các khoản vay ngân hàng (phí cấp hạn mức, phí giải ngân, phí bảo hiểm bắt buộc). Chúng tôi tập trung vào trải nghiệm của Khách hàng và tính tiện lợi của sản phẩm. Do đó rất khó để so sánh mức phí sản phẩm của chúng tôi với các khoản vay ngân hàng thông thường.

Thời gian giải ngân giao dịch là bao lâu?

IFPC cam kết thực hiện giải ngân trong vòng 24 giờ làm việc và nhanh nhất lên tới 03 tiếng, kể từ khi chúng tôi nhận được tất cả tài liệu và thông tin cần thiết; và xác nhận rằng yêu cầu giao dịch thỏa mãn tiêu chí thẩm định.

Điều gì xảy ra nếu Đối tác Bên Mua Hàng chậm thanh toán?

Nếu Bên Mua Hàng Hóa chậm thanh toán, chúng tôi sẽ thực hiện truy đòi Nhà Cung Cấp số tiền giải ngân đối với những Công nợ đã nhận tài trợ. Nhà Cung Cấp sẽ được yêu cầu hoàn trả khoản tiền thanh toán cùng với lãi phạt và chi phí thu nợ (nếu có) tương ứng với số ngày chậm trả. Nếu Nhà Cung Cấp không hợp tác, chúng tôi có thể kết hợp với tổ chức thu hồi nợ và thực hiện quy trình tố tụng. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự hy vọng điều này không xảy ra!

Yêu cầu về tài sản thế chấp hay bảo lãnh cá nhân đối với giao dịch?

Chúng tôi sẽ không yêu cầu Khách hàng cung cấp tài sản thế chấp hay bảo lãnh cá nhận của chủ doanh nghiệp cho những giao dịch Tài trợ Công nợ. Trong một vài trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu bản gốc của hóa đơn và Hợp đồng Mua bán Hàng hóa để kiểm tra đối chiếu.

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tài chính Số IFPC

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam

Khách Hàng Nhà Cung Cấp - IFPC Digital Vietnam